PWG> PWG Plenary Minutes -- April '99

PWG> PWG Plenary Minutes -- April '99

PWG> PWG Plenary Minutes -- April '99

Farrell, Lee Lee_Farrell at cissc.canon.com
Fri Apr 23 13:27:40 EDT 1999


The PWG Plenary Minutes for April are now posted at:

ftp://pwg@ftp.pwg.org/export/home/ftp/pub/pwg/general/minutes/pwg-9904.pdf
ftp://pwg@ftp.pwg.org/export/home/ftp/pub/pwg/general/minutes/pwg-9904.htm

lee
======================================
Lee Farrell
Canon Information Systems
110 Innovation Drive
Irvine, CA 92612
ph:   (949) 856-7163    
fax:  (949) 856-7510
lee_farrell at cissc.canon.com
======================================
More information about the Pwg mailing list